top of page
zakelijke Morning

Inloggen in de online omgeving: 

KLIK HIER

Aanmelden voor e-coaching via info@belindabuskermolen.nl

E-coaching, hoe het werkt

Coaching kan een effectieve bijdrage leveren aan jouw persoonlijke groei en ontwikkeling doordat het een individueel ontwikkeltraject betreft waar jij volledig centraal staat. Anders dan bij trainingen ben je bij coaching langer en intensiever aan het werk met jezelf. Echter, coaching wordt vaak aangeboden door middel van persoonlijke gesprekken wat tijdsintensief en kostbaar is. Deze persoonlijke gesprekken zijn noodzakelijk en effectief als er sprake is van een belemmering of persoonlijke blokkade. Echter, als hier geen sprake van is maar je wel hulp kan gebruiken bij jouw verdere persoonlijke groei dan is e-coaching iets voor jou!

De voordelen van e-coaching:

 • Lage kosten

 • Coaching op het moment dat het jou uitkomt en in jouw eigen tempo

 • In een omgeving die AVG-proof is en waar jouw privacy gewaarborgd is

 • Eenvoudig coach-gesprekken toe te voegen indien gewenst

 • Gemakkelijk terug te kijken en lezen

Hoe werkt het?

 • Meld je aan voor één van onderstaande modules via een mail aan info@belindabuskermolen.nl

 • Er wordt telefonisch contact opgenomen voor de intake (vindt plaats in Aalsmeer of via skype)

 • Je ontvangt een inlog voor het e-coachingsplatform pluform.com 

 • Via dit platform ontvang je opdrachten, upload je jouw uitwerking en ontvang je vragen ter reflectie

 • Na afronding van een opdracht ontvang je de volgende, jij bepaalt het tempo

New life.jpg

De module bestaat uit:

- intake (1 uur)

- 6 x e-coaching

Kosten € 395,= (inclusief BTW)

Module 'Wie ben ik & Wat kan ik"

In deze module werk je aan jouw zelfinzicht. Weten hoe je in elkaar zit en wie je bent, zelfkennis, is de basis van persoonlijke ontwikkeling en groei.

Ieder mens heeft een soort blauwdruk die maakt wie hij of zij is. Deze blauwdruk heb je bij jouw geboorte meegekregen en bepaalt je persoonlijkheid, je basisbehoeftes, en voor een groot deel ook jouw natuurlijke gedragsstijl.

Er is niet zoiets als een goede of slechte persoonlijkheid, alleen een andere ‘mix’ aan kwaliteiten, talenten en mogelijke valkuilen die daarbij horen. Iedereen is dus anders. Hoe meer je weet over jezelf, hoe bewuster je kunt leven en hoe beter je jezelf kunt leiden. 

 

Na het volgen van deze module heb je inzicht in jouw:

 • Gedrag. Inzicht in jouw natuurlijke gedragsstijl, persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.

 • Waarden. Inzicht in jouw normen, waarden en overtuigingen.

 • Interesses. Inzicht in jouw persoonlijke interesses.

 • Kennis, competenties en vaardigheden.

 • Inzicht in eigen mentale belemmeringen, angsten en emotionele blokkades.

 • Jouw persoonlijke geschiedenis (waar kom ik vandaan) en de (levens)ervaring die je hebt opgedaan.

Plan & Vision

De module bestaat uit:

- intake (1 uur)

- 10 x e-coaching

Kosten € 575,= (inclusief BTW)

Module 'Wat wil ik'

​In deze module ga je aan de slag met jouw persoonlijke missie en plan.

 

De volgende vragen staan centraal om daarmee jouw persoonlijke missie vorm geeft:

 • Wat wil ik?

 • Waar doe ik het voor, wat drijft mij?

 • Wat is voor mij belangrijk?

 • Welke resultaten wil ik behalen?

 Jouw persoonlijke missie wordt vervolgens omgezet in een actieplan waarbij tevens stil wordt gestaan bij jouw hulpbronnen om deze ambitie te realiseren en bij de consequenties van de keuzes die je kan en wil maken.

Na het volgen van deze module heb je inzicht in jouw:

 • Persoonlijke missie

 • Perfecte werkdag en zingevende factoren

 • Actieplan voor de toekomst

Professionele groei

De module bestaat uit:

- persoonlijk rapport Ambitiemonitor

- uitleg rapport (1,5 uur)

- 12 x e-coaching

Kosten € 795,= (inclusief BTW)

Module Ambitiemonitor

In deze module ga je aan de slag met de eigenschappen die nodig zijn om jouw ambities en doelen te bereiken.

De AmbitieMonitor is een uniek concept dat de wensen en doelen van mensen koppelt aan de eigenschappen die nodig zijn om deze op succesvolle wijze te realiseren. Op basis van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst wordt een Ambitierapport vervaardigd. Hierin wordt visueel inzichtelijk gemaakt hoe de essentiële eigenschappen die nodig zijn (zoals bv motivatie, mindset, wilskracht, eigenaarschap en zelfreflectie) zich verhouden tot het ambitieniveau.

De AmbitieMonitor is ontwikkeld door Het Ambitiehuis en kent 4 domeinen:

 • Doel: Het hebben van visie, focus op wat je wil bereiken, en geloof hebben in je eigen ontwikkeling.

 • Doen: Het nemen van eigenaarschap, zorgen voor de juiste motivatie en zelfvertrouwen om de eerste stap(pen) te zetten.

 • Groei: Met voldoende vitaliteit en wilskracht om kunnen gaan met tegenslag.

 • Bloei: Het zorgen voor de juiste terugkoppeling, hierop kunnen reflecteren en vertalen naar nieuwe acties.

Na het volgen van deze module heb jij de eigenschappen vergroot die nodig zijn om jouw ambities te verwezelijken.

bottom of page